Stichting Krachtwerk Nijmegen

Welkom op onze website

Stichting Krachtwerk Nijmegen biedt ondersteuning aan vrouwen. Wij doen dit sinds september 2018. Het doel van de stichting is om vrouwen uit hun isolement te halen en te houden. Daarvoor ga je samen met ons op zoek naar jouw kracht en jouw talenten. Wij doen dit door te trainen en te praten. Te kijken naar mogelijkheden zodat jij je energieker, meer gehoord en gesteund gaat voelen. We gaan samen jouw talenten beschrijven, talenten (her) ontdekken en bekijken hoe je daar je voordeel mee kunt doen. Een rode draad in onze aanpak is dat we vrouwen hun kracht laten ontdekken tijdens de trainingen en activiteiten.

Neem ook eens een kijkje op onze facebook pagina: facebook

Doelstelling

Het doel van Krachtwerk is om vrouwen uit hun isolement te halen en te houden. Door met vrouwen te trainen en samen activiteiten te ondernemen ontdek je waar je kracht ligt en ondervind je wat je talenten (nog meer) zijn. Je voelt je minder eenzaam, krijgt meer energie en je voelt je gezien.

Krachtwerk is een stichting; we hebben geen winstoogmerk. Bestuurders en medewerkers werken als vrijwilligers zonder voor hun werkzaamheden salaris te ontvangen.


Wat doen wij?

Als ervaringsdeskundige weten wij dat het hard werken is om als alleenstaande vrouw in de maatschappij te staan. Zeker als je weinig of geen vangnet hebt van familie of vrienden. Stichting Krachtwerk organiseert trainingen en bijeenkomsten voor vrouwen. Tijdens deze trainingen en bijeenkomsten ontdek je waar jouw kracht zit en leer je jezelf beter kennen, zodat je sterker in het leven kan staat.

Samen met trainingscentrum Michi en weerbaarheidstraining Ju-Ki heeft Krachtwerk Nijmegen training Krachtwerk ontwikkeld. Dit is een intensieve training van één jaar waarin wij gaan bouwen aan je weerbaarheid, je mentale en je fysieke kracht.

Tijdens training Krachtwerk behandelen wij thema’s zoals:
-Ontdekken van je talenten
-Ontdekken van je valkuilen
-Het maken van keuzes
-Doorbreken van vaste patronen
-Ontdekken wat je anders zou willen doen
-Durven vragen

Naast de trainingen organiseert Krachtwerk Nijmegen bijeenkomsten in de Buurthuiskamer van Tolhuis. Deze bijeenkomsten hebben een informeel karakter. De vrouwen organiseren een activiteit die wij tijdens de bijeenkomst doen.

De activiteiten kunnen o.a. bestaan uit:
- Wandelen
- Mindfulness
- Yoga
- Pompoen snijden
- Kerststukken maken
- Kerst en suikerfeest vieren
- Paasontbijt

Ook kunnen thema’s aanbod komen zoals; de opvoeding van de kinderen, vragen over schuldsanering, huisvesting, werk gerelateerde vragen, samen bespreken wij armoede en eenzaamheid.

Wie zijn wij

In september 2018 is stichting Krachtwerk Nijmegen door Marieke Burghouts opgericht. Als alleenstaande moeder met kinderen weet Marieke hoe zwaar het is om alleen voor de kinderen te zorgen en hoe het is om als alleenstaande vrouw in de maatschappij te staan.

Samen met professionals en ervaringsdeskundige zet stichting Krachtwerk Nijmegen zich in om vrouwen bijelkaar te brengen zodat ze zich gehoord, gesteund voelen. Minder eenzaam zijn en kracht kunnen halen uit de trainingen en de bijeenkomsten.

Agenda

De weerbaarheidstraining bij trainingcentrum Michi start op dinsdag 7 september 2021 tot dinsdag 7 juni 2022. Iedere dinsdag, met uitzondering van de schoolvakanties.
Tijd: 10.00 - 12.00

De data van de bijeenkomsten in de buurthuiskamer van Tolhuis 4450

Vrijdag 15 oktober 2021
Vrijdag 5 november 2021
Vrijdag 19 november 2021
Vrijdag 3 december 2021
Vrijdag 17 december 2021
Tijd: 10.00 - 12.00

Adressen:                                     
Trainingscentrum Michi                                 Buurthuiskamer Tolhuis
Staddijk 41                                                          Tolhuis 4450  
6537 TW Nijmegen                                          6537 PN Nijmegen